Política de privacitat

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades dels usuaris que accedeixin a la web www.unes.cat i així ho consenteixin, s’incorporaran a un fitxer automatitzat del que el l’UNES, amb domicili al carrer Santiago Rossinyol, s/n (08980) Sant Feliu de Llobregat, és responsable.

Els usuaris de forma voluntària determinaran si presten o no el seu consentiment perquè les dades personals que lliurement facilitin siguin incorporades a un fitxer responsabilitat de l’UNES, als efectes de mantenir-los informats, fer-los oferiments de productes i/o serveis, tant del mateix UNES com d’aquelles entitats col•laboradores de l’entitat que, mitjançant conveni, tinguin algun oferiment especial que pugui ser de l’interès dels socis, afeccionats i usuaris d’Internet que hagin facilitat les seves dades.

En cas que l’usuari no estigui conforme que les seves dades siguin incorporades a un fitxer i, posteriorment tractades amb finalitats informatives i comercials, l’usuari haurà d’adreçar un correu electrònic a comunicacio@unes.cat, o al domicili del responsable del fitxer que consta més a dalt. L’usuari té reconegut el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició sobre les seves dades.